Zaświadczenie o złomowaniu pojazdu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji określono w załącznikach:


- wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu,

- wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu
.

Wzór zaświadczenia o demontażu pojazdu Wzór zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu